Rekonstrukce hřiště snad v roce 2009

Na dnešním zasedání obecního zastupitelstva se k projednání opět dostala i otázka rekonstrukce našeho fotbalového hřiště. Místostarosta obce Ing. Sedlák přednesl záměr obce rekonstruovat hrací plochu v roce 2009. Z rozpočtu obce by měla být vyčleněna částka jeden milion korun a další milion korun se na financování akce získá buď z některého dotačního programu nebo jej obec získá formou úvěru.

V příštím roce je plánováno dořešení vodního zdroje. Na jaře proběhne další jímací zkouška pro zjištění vydatnosti realizovaného vrtu, případné posílení tohoto zdroje a přivedení vody k hřišti. Z obecního rozpočtu na tuto akci půjde 750 tisíc korun. Nutno dodat, že plánované financování rekonstrukce hřiště je součástí dvouletého výhledu plánovaných investic obce, který však není závazný.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email