Rekonstrukce fotbalového hřiště se odkládá

Na zasedání obecního zastupitelstva dne 7.11.2007 byla mimo jiné prodiskutována i otázka rekonstrukce našeho fotbalového hřiště. Zastupitelé nás informovali o tom, že naše snahy sice podporují, ale na rekonstrukci hřiště obec v současnosti nemá peníze a je možné, že tyto peníze mít nebude ani v nejbližších letech.

Přestože obě původní podmínky obce (fungující výbor TJ a dostatečný zdroj vody) jsou splněny, k realizaci projektu nemůže dojít dříve než bude vyřešena otázka financování. V příštím roce je ze strany obce plánována maximální možná investice (cca 500 000 kč), která by měla pokrýt náklady na vystrojení vrtu a přivedení vody ke hřišti. Další práce se odkládají na neurčito.Termín zahájení prací na hřišti je tedy nejistý a můžeme jen doufat v získání peněz v nejbližších letech.

Samotná rekonstrukce hrací plochy bude stát přes 2 000 000 kč a tyto peníze obec investovat nemůže. Ani pokud bychom obdrželi dotace z programu Zelený trávník v řádech statisíců korun, obec nebude mít peníze na spolufinancování projektu. Podmínkou je tedy nyní získání peněz v řádech milionů korun. Jednou z možností je, že obec v budoucnu dostane více peněz od státu než tomu bylo dosud. Další možností je získání dotací z jiného programu než je Zelený trávník.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email