Vyberte stránku
Kabiny po rekonstrukci

Kabiny po rekonstrukci

Pravidelně každý rok sledujeme možnosti jak získat finance z dotačních titulů na zvelebení našich kabin. Na začátku roku 2015 se naskytla možnost takovou dotaci získat od Jihomoravského kraje a tak jsme se ve spolupráci s obcí Vavřinec dali do přípravy projektu a žádosti o tyhle finance. V podobném dotačním titulu jsme žádali už v roce 2013, ale nebyli jsme úspěšní. V roce 2014 kraj takové dotační programy nevypsal.

Při poslední rekonstrukci šaten, která proběhla někdy v 80. letech, byla rozdělena levá polovina kabin na tři menší šatny. Jedna byla domovem týmu mužů, druhá žáků a dorostu a třetí byla určena pro hosty. Napravo vedle sprch (sprchy rekonstruovány cca. v roce 2000) byla původně klubovna, která se později proměnila na šatnu hostí, neboť ta původní byla opravdu těsná.

Domácí šatna před rekonstrukcí

Domácí šatna před rekonstrukcí

Před několika lety jsme svépomocí odstranili příčku mezi šatnou mužů a mládeže a vznikla jedna velká šatna, která byla využívána všemi našimi týmy současně.

Původní šatna hostí se proměnila v hospodářskou místnost, kde jsme skladovali míče, překážky, mety a všelijaké další pomůcky potřebné k naší sportovní činnosti.

Aktuální rekonstrukce měla za cíl vytvořit dvě plnohodnotné domácí šatny, Toho jsme dosáhli zmenšením chodby a rozdělením levé části kabin na dvě šatny. Jedna z nich bude sloužit týmu mužů a ta druhá všem ostatním domácím týmům, ať už je to zrovna druhý tým mužů, tým dorostu nebo třeba přípravky. Ve všech šatnách a na chodbě došlo k vyrovnání podlahy a položení nové podlahové krytiny.

Stejná šatna po rekonstrukci

Stejná šatna po rekonstrukci

Současně se změnou dispozice šaten jsme přistoupili k výměně oken na celém objektu kabin. Ta původní již měla svou životnost za sebou. Vchodové dveře do kabin a k rozhodčím jsme již vyměnili před rokem z finančních rezerv Tělovýchovné jednoty. V roce 2014 také proběhla oprava a posílení elektroinstalace v kabinách, která zvýšila bezpečnost i komfort. Ta reagovala na přidání druhého bojleru hrazeného z rezerv TJ. Potřeba druhého bojleru nastala po havárii toho původního, který sloužil bezchybně snad dvacet let. Když jsme jej nahradili novým od stejného výrobce, se stejným objemem a parametry, najednou nedostačoval a vodu neohřál tak jako jeho předchůdce. Takže nyní mám bojlery dva. Rekonstrukci elektroinstalace hradila obec Vavřinec.

Pohled na kabiny z parku

Pohled na kabiny z parku

Výsledkem letošní rekonstrukce jsou dvě prostorné domácí šatny, nová podlaha ve všech šatnách a nová okna, která větrají i těsní, podle toho co zrovna potřebujete.

Celkový rozpočet této rekonstrukce byl 146 300,- Kč. Jihomoravský kraj přispěl částkou 77 300,- Kč, zbylou část 69 tisíc Kč,- dofinancovala obec Vavřinec. Zednické práce a podlahy přišly na 82 250,- Kč, Okna stála 64 tisíc Kč. Nyní zbývá šatny dovybavit novým nábytkem, jako jsou lavičky, skříňky. Dovybavení bude Tělovýchovná jednota řešit z vlastních zdrojů, případně vyzkoušíme možnosti čerpat dotaci JMK i pro rok 2016. Jihomoravský kraj totiž vypsal námi použitý dotační titul znovu a tak zkusíme své štěstí znovu.

Všem kteří pomohli při rekonstrukci děkujeme.