Pozvánka na valnou hromadu

Výbor TJ Vavřinec zve všechny členy Tělovýchovné Jednoty, sportovce a příznivce kopané na výroční valnou hromadu. Ta se koná v úterý 28. 12. 2010 ve společenské místnosti Mateřské školy ve Vavřinci, se začátkem v 18:00.

Mimo klasických zpráv fotbalových a hodnotící, bude prezentován i hospodářský výsledek z prodeje v Parku. A pokud nám zdraví, technika a čas dovolí, rádi bychom opět prezentovali několik fotografií.

Schůze se bude řídit tímto programem:

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové a návrhové komise
  3. Hodnotící zpráva TJ Vavřinec za rok 2009
  4. Zprávy fotbalové (přípravka,žáci,dorost,muži)
  5. Zpráva finanční
  6. Zpráva revizní
  7. Zpráva mandátové a návrhové komise
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr a občerstvení

Těšíme se na Vaši účast!

Souvislosti

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email